Zaloguj się Koszyk (0)

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZWROTU TOWARU

(prosimy o wydrukowanie i wypełnienie formularza w miejscach wykropkowanych)
Imię i nazwisko osoby dokonującej zwrotu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dane kontaktowe (adres e-mail, telefon):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Niniejszym oświadczam, iż:
1. Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) odstępuję od umowy sprzedaży zawartej z firmą Body Idea Sylwia Maksym i zwracam wymienione poniżej towary.

2. Znane mi są warunki zwrotu towarów w tym trybie określone w regulaminie Sklepu oraz w wyżej wymienionej ustawie.

Data otrzymania towaru: ………………………………………………………………………………………………………………………..

Numer dokumentu sprzedaży (paragonu lub faktury VAT): …………………………………………………………………………

Zwracane towary:

Nazwa Ilość Cena brutto
   
   
   
   

Numer rachunku bankowego, na który zostanie zwrócona należność za towar:

_ _ – _ _ _ _ – _ _ _ _ – _ _ _ _ – _ _ _ _ – _ _ _ _ – _ _ _ _

Właściciel rachunku: …………………………………………………………………………………………………………………………….

 

……………………………………………………………..
miejscowość i data podpis klienta